سیستم های تقویت کننده تک باند تنها باند فرکانسی 900 و 2g را پوشش میدهند و مناسب برای رفع مشکل آنتن دهی همراه اول در محدوده روستایی 

نکته: به دلیل افزایش مشترکان تلفن همراه و تعداد ایستگاه های آنتن تلفن همراه با فرکانس های مختلف این دسته محصولات  تقویت کننده آنتن تک کاناله یا به عبارتی تک فرکانسی برای  تهران و برخی از شهرستان ها مناسب نمی باشند و مشکل آنتن دهی موبایل قطعی حل نمیشود.