تقویت کننده انتن موبایل همراه اول

سیستم های تقویت کننده تک باند تنها باند فرکانسی 900 را پوشش میدهد و مناسب برای افزایش آنتن دهی همراه اول در محدوده برون شهری و روستاها می باشد

مشاهده همه 6 نتیجه